??́ ? Đ??̂̀? ??? ??̂? ???̛́ :

???̛́ ???̂́?: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu bất kì ai, kể cả trước mặt hay sau lưng. Vì đây là cái nhân đưa con đến khổ đau và thị phi sau này.
???̛́ ???: Đừng bao giờ chỉ trích ai ở chốn đông người, nếu cần góp ý hãy riêng tư, như thế họ vừa nghe lời mà con lại được tôn trọng.
???̛́ ??: Đừng bao giờ nghĩ Phật tại tâm, luôn nhớ rằng trong tâm mình toàn rác, phải quét dọn mỗi ngày để dẹp bỏ tham , sân, si… Khi tâm mình trong sạch rồi thì bình an sẽ có mặt, Đức Phật sẽ có mặt.
???? ??? ???̆́? ??? ??̀ ???̛̣? ??̀??, đ? đ?̂? ??̀? ??̀ ??̃?? ??̀? ???̛̃ ???́? ??? ??̀?? ??̛?̛?? ????̣̂? !
/svg>