? 15 ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI SỐNG ĐẠO

? 15 ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI SỐNG ĐẠO
Hòa Thượng Viên Minh chia sẻ:
Kinh Karanìya Mettà Sutta Đức Phật dạy 15 đức tính của một người sống đạo như sau:
1) Có khả năng (sakko) sống đúng đạo lý.
2) Chất phác (ujù)
3) Ngay thẳng (suhujù)
4) Nhu thuận (suvaco)
5) Hiền hòa (mudu)
6) Không kiêu mạn (anatimàni)
7) Sống dễ dàng (subharo: không đòi hỏi nhiều về tiện nghi đời sống)
Biết đủ (santussako: tri túc)
9) Thanh đạm (sallahuka vutti)
10) Không đa sự (appakicco: không lăng xăng nhiều chuyện)
11) Lục căn trong sáng (santindriyo: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhận thức minh bạch)
12) Trí tuệ minh mẫn (nipako)
13) Siêng năng (appagabbho: không cẩu thả buông lung)
14) Không đam mê luyến ái (kulesu ananugiddho)
15) Không làm việc ác dù nhỏ nhặt (na ca khuddam samàcare kinci)
(Thầy Viên Minh – Thư Thầy trò)
/svg>