10 kỹ năng không thể thiếu trong nghề môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản không phải là công việc dễ dàng, nhân viên môi giới cần phải vận dụng rất nhiều kỹ năng để làm hài lòng cả hai phía người mua và người bán. Infographic dưới đây sẽ chỉ rõ 10 kỹ năng cần thiết để có thể thành công trong nghề môi giới bất động sản.

kỹ năng môi giới bất động sản

Lưu ý cần phân biệt rõ “cò nhà đất” và nhân viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Nhân viên môi giới là những người hành nghề hợp pháp, có chứng chỉ bằng cấp, kiến thức và kỹ năng, trong khi cò nhà đất hoạt động tự phát. Nhà đầu tư thông minh phải là người chọn làm việc với môi giới đúng nghĩa hơn là các “cò đất” không đảm bảo độ tin cậy.

/svg>