27 lời dạy của Tế Công Hoà Thượng :

1. Hôm nay không biết việc ngày mai – Lo âu làm gì
2. Cuộc đời là do số mệnh an bài – Cầu xin làm gì
3. Kiếp trước không tu kiếp này khổ – oán trách làm gì.
4. Không lễ cha mẹ mà chỉ lễ Phật – tôn kính làm gì
5. Anh chị em đều là cùng khí huyết – Tranh giành làm gì
6. Con cháu có phúc của chúng nó – lo lắng làm gì
7. Há có ai mà không gặp được thời vận của mình – nôn nóng làm gì.
8. Sửa chỗ hỏng, che chỗ lạnh, đủ ấm thì thôi – bày vẽ làm gì.
9. Ở đời khó gặp được nụ cười – đau khổ làm gì.
10. Chết rồi một đồng không mang được – bủn xỉn làm gì.
11. Tài năng hơn ba phân đáng là chi – tham lam làm gì
12. Được chỗ tiện nghi thì cũng mất tiện nghi – tham lam làm gì.
13. Người sau thu lấy ruộng đất của người trước – chiếm đoạt làm gì.
14. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh – lừa dối làm gì.
15. Lừa dối là hoạ, tha thứ là phúc – xem bói làm gì.
16. Lời nói hão huỷ hết phúc đức cả đời – nói hão làm gì.
17. Ai thường gìn giữ (đạo lý) thường vô sự – trách móc làm gì.
18. Người khác giàu có là do tiền định – ganh ghét làm gì.
19. Vinh hoa phú quý như là hoa trước mắt (sớm nở tối tàn) – kiêu ngạo làm gì.
20. Người đánh bạc không có kết cục – đòi hỏi làm gì.
21. Việc đời như một ván cờ – tính toán làm gì.
22. Gia đình hoà thuận và cần cù sẽ thắng việc cầu xin – xa xỉ làm gì.
23. Báo thù đến lúc nào ngừng – kết oán làm gì.
24. Thông minh sẽ bị thông minh lừa dối – giả dối làm gì.
25. Chuyện thị phi cuối cùng sẽ sáng tỏ – phân biện làm gì.
26. Huyệt ở trong tim không ở trên núi – mưu toan làm gì.
27. Một ngày nào đó mọi việc đều chấm dứt – vui mừng làm gì.
Có thể là hình ảnh về 1 người
/svg>