5Bài học lớn từ Abraham Lincoln .

ABRAHAM LINCOLN /ˈeɪbrəhæm ˈlɪŋkən/- Người giải phóng vĩ đại, là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ tháng 3 năm 1861 cho đến khi bị ám sát vào tháng 4 năm 1865. Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, quân sự, và đạo đức – cuộc Nội chiến Mỹ – duy trì chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở vùng biên thùy phía Tây, kiến thức Lincoln thu đạt được hầu hết là nhờ tự học. Ông trở thành luật sư nông thôn, nghị viên Viện Lập pháp tiểu bang Illinois, nghị sĩ một nhiệm kỳ ở Viện Dân biểu Hoa Kỳ, rồi trải qua hai lần thất bại trong nỗ lực giành một ghế tại Thượng viện. 5 bài học lớn về thành công mà ông chia sẻ thật sự rất quý giá và luôn được các doanh nhân trẻ lấy làm kim chỉ nam. Cùng đọc và suy ngẫm nhé!

abraham lincolln1. Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.
Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”.
–> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng.

2. Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.
“Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán”.
Bạn đã từng tiếc nuối giá như mình quyết liệt hơn bao nhiêu lần?
–> Hãy hối hả để không đánh mất thời cơ.

3. That some achieve great success, is proof to all that others can achieve it as well.

“Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế”.
–> Nếu học, hãy học từ những người giỏi nhất. Bởi vì sao, bởi vì điều tuyệt vời nhất họ cho bạn không phải là kiến thức mà là sự tự tin có thể làm điều vĩ đại.

4. “In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.”
“Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại”.
Bạn chọn 10 năm kinh nghiệm hay 1 năm kinh nghiệm 10 lần.
–> Hãy làm mới mình và vượt lên chính mình mỗi ngày. Thành công chính là tập hợp của những nỗ lực nhỏ nhưng được thực hiện đều đặn mỗi ngày.

5. “We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses.”
“Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng”.
–> Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề.

/svg>