6 loại giấy tờ cần chuẩn bị trước khi mua nhà

Muốn quá trình mua nhà diễn ra thuận lợi, an toàn và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý, người mua cần chuẩn bị kỹ bộ hồ sơ với 6 loại giấy tờ thiết yếu. Batdongsan.com.vn cập nhật thông tin cụ thể trong video dưới đây:

Lưu ý khi ủy quyền cho người khác mua nhà, đất, Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. Trong giao dịch này, người dân cần soạn hợp đồng ủy quyền với đầy đủ các thông tin cơ bản của 2 bên cùng những điều khoản ràng buộc rõ ràng, chi tiết về quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên. Tham khảo tải mẫu hợp đồng ủy quyền mua nhà, đất chi tiết mới nhất 2020.

/svg>