BẢNG HÀNG DỰ ÁN BÃI MUỐI

A1 – Ô 13. S=228m2(12*19). HƯỚNG N. GIÁ 40TR/m2 ( SĐ )

B3 – Ô 27. S=93,3m2(5*18,66). HƯỚNG T. GIÁ 30TR/m2 ( HĐ )

B4 – Ô 30. S=95m2(5*19). HƯỚNG N. GIÁ 50TR/m2 ( SĐ )

B6 – Ô 7. S=90m2(5*18). HƯỚNG N. GIÁ 54TR/m2 ( HĐ )

B6 – Ô 51. S=90m2(5*18). HƯỚNG B. GIÁ 50TR/m2 ( HĐ )

B7 – Ô 1. GÓC. S=155m2(10,6*14,62). HƯỚNG N. GIÁ 46,5TR/m2 ( HĐ )

B9 – Ô 4. ĐƯỜNG 31M. S=102,5m2(5*20,5). HƯỚNG T. GIÁ 78TR/m2 ( HĐ )

TOÀN BỘN NGUỒN HÀNG TRÊN VLAND LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH CHỦ . DO VÌ GIÁ CÓ XÊ DỊCH THEO THỊ TRƯỜNG NÊN CÔNG TY KHÔNG ĐỂ GIÁ CỤ THỂ AI CÓ NHU CẦU QUAN TÂM DỰ ÁN HÀ KHÁNH A 

LIÊN HỆ MR QUẾ : 0985770355 

/svg>