BẢNG HÀNG DỰ ÁN CAO XANH B

A3 – Ô 2. S=375m2(15*25). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

A4 – Ô 9. GÓC ĐƯỜNG 31M. S=565m2(22,6*25). HƯỚNG TB+ĐB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

A7 – Ô 20. S=375m2(15*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ )

A7 – Ô 22. S=375m2(15*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

A8 – Ô 15. S=375m2(15*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B1 – Ô 10. S=225m2(9*25). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B1 – Ô 25. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B1 – Ô 32. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B2 – Ô 8. S=225m2(9*25). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B2 – Ô 22. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B5 – Ô 6. S=243m2(9*27). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B5 – Ô 24. S=243m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B7 – Ô 19. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B8 – Ô 1. GÓC. S=551,5m2(20,5*26,9). HƯỚNG TB+TN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B8 – Ô 17. S=243m2(9*27). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B10 – Ô 23. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ )

B11 – Ô 24. S=243m2(9*27). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B13 – Ô 9. S=243m2(9*27). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B13 – Ô 12. S=243m2(9*27). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B13 – Ô 16. GÓC. ĐƯỜNG 21M. S=403,45m2(15*27). HƯỚNG TB+ĐB. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B13 – Ô 21. S=243m2(9*27). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B14 – Ô 20. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B15 – Ô 19. ĐƯỜNG 21M. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ )

B16 – Ô 19. GÓC. S=501m2(20*25). HƯỚNG ĐB+ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ)

B17 – Ô 8. S=225m2(9*25). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B17 – Ô 15. S=225m2(9*25). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B17 – Ô 25. ĐƯỜNG 21M. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ )

B17 – Ô 26. ĐƯỜNG 21M. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B17 – Ô 29. ĐƯỜNG 21M. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B17 – Ô 30. ĐƯỜNG 21M. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ )

B17 – Ô 34. ĐƯỜNG 21M. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

B18 – Ô 22. S=225m2(9*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

C1 – Ô 24. S=99m2(6*16,5). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

TÁI ĐỊNH CƯ

TĐC A4 – Ô 3. S=96m2(4*24). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

LÔ I – Ô 2. TĐC NGUYẾN VIẾT XUÂN. S=135m2(7,5*18). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

TOÀN BỘN NGUỒN HÀNG TRÊN VLAND LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH CHỦ . DO VÌ GIÁ CÓ XÊ DỊCH THEO THỊ TRƯỜNG NÊN CÔNG TY KHÔNG ĐỂ GIÁ CỤ THỂ AI CÓ NHU CẦU QUAN TÂM DỰ ÁN HÀ KHÁNH B

LIÊN HỆ MR QUẾ : 0985770355 

/svg>