BẢNG HÀNG DỰ ÁN VỰNG ĐÂNG

A’1 – Ô 15. ĐƯỜNG 21M. S=375m2(15*25). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

A’1 – Ô 17. ĐƯỜNG 21M. S=375m2(15*25). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

A’2 – Ô 1+2. GÓC. S=774m2(31*25). HƯỚNG TB+ĐB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

A’2 – Ô 7. S=375m2(15*25). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

A’3 – Ô 11. ĐƯỜNG 31M. S=375m2(15*25). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C’1 – Ô 9. S=226,3m2(8*25). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C’2 – Ô 4. S=200m2(8*25). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

TOÀN BỘN NGUỒN HÀNG TRÊN VLAND LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH CHỦ . DO VÌ GIÁ CÓ XÊ DỊCH THEO THỊ TRƯỜNG NÊN CÔNG TY KHÔNG ĐỂ GIÁ CỤ THỂ AI CÓ NHU CẦU QUAN TÂM DỰ ÁN VỰNG ĐÂNG 

LIÊN HỆ MR QUẾ : 0985770355 

/svg>