BÌNH TĨNH MÀ SỐNG!

BÌNH TĨNH MÀ SỐNG!
– Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.
– Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.
– Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
– Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.
– Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
– Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
– Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
– Vì cuộc sống rất ngắn gủi hãy sống thật trọn vẹn, chân thành và tử tế.

/svg>