CHÚNG TA PHẢI CÓ TÂM LUÔN MONG CHO NGƯỜI KHÁC HƠN MÌNH, KHÔNG MUỐN TRANH HƠN THUA VỚI AI

Chúng ta phải có tâm luôn mong cho người khác hơn mình, không muốn tranh hơn thua với ai. Đây là một tâm niệm rất quan trọng nhưng không dễ khởi, người nào thường xuyên khởi được tâm này thì đời sau luôn luôn là những người xuất sắc.
Thông thường, theo cách suy nghĩ của phàm phu như chúng ta thì thấy người khác hơn mình, mình hoan hỷ là đủ rồi; người khác bằng mình, mình mừng vui là tốt rồi; hoặc gặp người kém hơn, mình thương xót là đạo đức lắm rồi. Hầu hết chúng ta đều chưa có được cái tâm khát khao, mong muốn cho người khác giỏi hơn mình, thành công hơn mình. Rất khó để có thể khởi được cái tâm này, nhưng chúng ta phải cố gắng, vì đây là đỉnh cao của đạo đức.
Những ai luôn thiết tha chân thành mong muốn người khác thành đạt, giỏi giang hơn mình thì là người rất đạo đức, sẽ được suôn sẻ, may mắn, ít thất bại trong cuộc sống. Và kiếp sau là người thành công lớn, tài năng lớn, có thể như một thiên tài, một vĩ nhân. Với điều kiện là cái mong muốn, khát khao của chúng ta phải tha thiết và thực sự chân thành.
Ví dụ, khi chúng ta tiếp xúc, hợp tác, làm việc chung, hay nói chuyện với nhiều người, đôi lúc chúng ta sẽ gặp thành công nào đó, hoặc mình được mọi người công nhận là có tài năng vượt hơn… lúc đó trong tâm ta phải luôn luôn mong cho mọi người giỏi hơn mình,thành công hơn mình. Trong đời sống, ta cũng thường tác ý tâm niệm mong cho người khác giỏi hơn mình để huân tập đạo lý này cho thuần thục, sâu sắc. Đây là điều rất quan trọng, vì tâm niệm này sẽ tác động mạnh mẽ vào tâm hồn chúng ta, thúc đẩy đạo đức của ta tiến lên rất cao.”
(Trích TƯƠNG ĐỒNG & DỊ BIỆT 2 trang 270-271- TT.TS THÍCH CHÂN QUANG)
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Chúng ta phải có tâm luôn mong cho người khác hơn mình, không muốn tranh hơn thua với ai. Đây là một tâm niệm rất quan trọng nhưng không dễ khởi, người nào thường xuyên khởi được tâm này thì đời sau luôn luôn là những người xuất sắc. (Trích TƯƠNG ĐỒNG & DỊ BIỆT 2 trang 270-271 TT.TS THÍCH CHÂN QUANG)'
/svg>