———- ĐẠO VÀ ĐỜI ———-

———- ĐẠO VÀ ĐỜI ———-
??? ??? ???
Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ
Đạo dạy người chỉ một chữ ” Buông “
Nhẹ thời nổi – nặng thời chìm
Khẩn cầu chi lắm chỉ thêm khổ sầu
Luôn bỏ đi những gì là thù hận
Đừng trách đời hay oán giận một ai
Đời vô thường có vay thì ắt trả
Số phận do ta tạo hoá đã lâu dài
Buông bỏ hết thứ gọi là buồn bã
Gắng chôn vùi tất cả chuyện không vui
Hãy an nhiên mà tồn tại bên đời
Chớ để tâm tới những lời đàm tiếu
Luôn bỏ đi thiệt thòi từng gánh chịu
Để tâm hồn lắng dịu nỗi bi ai
Vì trên đời vạn vật sẽ đổi thay
Đâu có gì là trường tồn mãi mãi
Buông bỏ cả chữ yếu mềm sợ hãi
Vấp ngã rồi phải học cách đứng lên
Có những điều dù không muốn lãng quên
Cũng đừng nên lấy đó làm gánh nặng!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
(XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tẩt cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!
/svg>