Để không mất sạch vốn, hãy tránh xa 7 kiểu giao dịch bất động sản này

Giao dịch bất động sản là quá trình phức tạp, trải qua nhiều công đoạn. Nếu nhà đầu tư không cẩn trọng, rất có thể bị mất sạch vốn do vướng phải những giao dịch bất chính, chụp giật.

Infographic nền xanh đậm gồm chữ, số, icon, hình vẽ người đàn ông đeo kính

Bằng việc nhận diện và tránh tham gia vào các kiểu giao dịch bất động sản nêu trên, các nhà đầu tư sẽ hạn chế thấp nhất những rủi ro khi đầu tư và giúp bảo toàn được nguồn vốn. Hãy là một nhà đầu tư khôn ngoan và luôn cảnh giác với những cơ hội đầu tư quá béo bở!

/svg>