ĐIỀU CUỐI CÙNG

Nếu có các vị thần thánh trên cao, các vị sẽ không ngồi đó chờ ta van xin để ban phúc giáng họa theo ý của ta. Các vị có trí tuệ của mình, có quan điểm của mình, có năng lực của mình. Các vị lặng lẽ ngồi đó chờ xem ta xử lý mọi việc thế nào khi được may mắn hay khi bị rủi ro.
Khi được may mắn ưu đãi thăng tiến, ta sẽ dùng cái ưu thế của mình để đối xử tốt với mọi người hay ta sẽ trở nên hống hách kiêu căng khinh người. Khi bị tai họa bệnh tật, ta sẽ bám víu sự sống của mình một cách ích kỷ hay sẽ nghĩ đến nhiều người còn khổ hơn mình mà cố gắng giúp đỡ họ lần cuối.
Mọi điều thuận hay nghịch trên cuộc đời này đều là cơ hội để ta tu dưỡng đạo đức, khẳng định đạo đức. Sau khi đã khẳng định được đạo đức của mình, các vị ở trên cao kia sẽ tự biết làm gì đối với ta.
Nhưng nếu hàng ngày ta không lo tu dưỡng đạo đức trước thì khi hoàn cảnh bất thường xảy đến, ta sẽ hành động sai lầm. Tốt nhất, từng ngày ta phải gắng sức tu dưỡng đạo đức, làm các điều phúc thiện dần dần.
(Trích trong sách NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC cuốn 5 bài ĐIỀU CUỐI CÙNG trang 19)
/svg>