BẢNG HÀNG DỰ ÁN CAO XANH A

A2 – Ô 15 S=375m2(15*25). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

A4 – Ô 2+3. S=375m2(15*25). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ ) ( Bán cả cặp )

 

B1 – Ô 21. S=90m2(6*15). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B1 – Ô 32. S=90m2(6*15). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B1 – Ô 33. S=90m2(6*15). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B5 – Ô 1.  GÓC ĐƯỜNG 21MS=168m2(611.2*15). HƯỚNG TB+ĐB. GIÁ…TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B8 – Ô 4. S=90m2(6*15). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B9- Ô 26. S=90m2(6*15). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ

 

B9 – Ô 29+30. S=180m2(12*15). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B10 – Ô 29. S=90m2(6*15). HƯỚNG TN. GIÁ… TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B13 – Ô 6. S=90m2(6*15). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B15 – Ô 4. ĐƯỜNG 21M.  S=90m2(6*15). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B15 – Ô 11. ĐƯỜNG 21M.  S=90m2(6*15). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B16 – Ô 6. S=90m2(6*15). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B16 – Ô 9. S=90m2(6*15). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B19 – Ô 24. S=90m2(6*15). HƯỚNG ĐN. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

B24 – Ô 3. S=90m2(6*15). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C1 – Ô 3. S=200m2(8*25). HƯỚNG TN. GIÁ…TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C2 – Ô 8. S=200m2(8*25). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C2 – Ô 18. S=200m2(8*25). HƯỚNG TN. GIÁ…TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C3 – Ô 18. ĐƯỜNG 21M.  S=200m2(8*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ ……TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C7 – Ô 14. ĐƯỜNG 21M.  S=200m2(8*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C9 – Ô 3. ĐƯỜNG 21M. S=321,6m2(13*24,73). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C10 – Ô 7. ĐƯỜNG 21M.  S=200m2(8*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C10 – Ô 13. ĐƯỜNG 21M.  S=200m2(8*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ…TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C10 – Ô 19. ĐƯỜNG 21M.  S=200m2(8*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C12 – Ô 3. S=255,1m2(8*31,8). HƯỚNG T. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C14 – Ô 14. S=200m2(8*25). HƯỚNG TB. GIÁ…TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C14 – Ô 25. S=200m2(8*25). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

 

C16 – Ô 4. S=200m2(8*25). HƯỚNG ĐN. GIÁ…TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

NƯỚC THẢI

LK2 – Ô 4. S=76,5m2(4,5*17). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( SỔ ĐỎ )

TOÀN BỘN NGUỒN HÀNG TRÊN VLAND LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH CHỦ . DO VÌ GIÁ CÓ XÊ DỊCH THEO THỊ TRƯỜNG NÊN CÔNG TY KHÔNG ĐỂ GIÁ CỤ THỂ AI CÓ NHU CẦU QUAN TÂM DỰ ÁN HÀ KHÁNH A 

LIÊN HỆ MR QUẾ : 0985770355 

/svg>