HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ KHI …

Những Bước Đến Hạnh Phúc:
– Phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn
– Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn
– Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn
– Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn
– Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn
– Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn
Cách đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.
Hạnh Phúc Chính Là Khi…
– Bạn lầm lỗi, có người hiểu và thứ tha cho bạn, đó là hạnh phúc.
– Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn, đó là hạnh phúc.
– Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn, đó là hạnh phúc.
– Bạn khóc, có người an ủi bạn, đó là hạnh phúc.
– Bạn nghèo, có người không rời bạn, đó là hạnh phúc.
– Bạn sai, có người bao dung bạn, đó là hạnh phúc.
– Hạnh phúc yêu thương dược tha nhân và có điều gì đó để hi vọng.
Hạnh phúc không phải là được rất nhiều thương mà là… Thương được rất nhiều người.
( Như Thị – Thích Tánh Tuệ )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và văn bản
/svg>