HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
Hạnh phúc là ở nơi thái độ sống chứ không ở hoàn cảnh (điều kiện, tình trạng) sống.
Hạnh phúc ở ngay sự sống chứ không phải hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc.
Hạnh phúc không ở nơi tìm cầu mà ở nơi phát hiện vì hạnh phúc luôn luôn có sẵn.
Hạnh phúc ở khắp mọi nơi chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng mỗi người.
Hạnh phúc là khả năng hưởng thụ vẻ đẹp muôn màu của đời sống nên không cần phải chọn lựa một gam màu lí tưởng.
Hạnh phúc là biết thưởng thức mọi vẻ đẹp của đời sống.
Hạnh phúc không phải thoả mãn điều mình khao khát mà chính khi không còn khao khát điều gì thì hạnh phúc xuất hiện.
Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bặt dứt mọi ý đồ đuổi bắt nó vì mọi ý đồ nắm bắt hạnh phúc đều đưa đến bất hạnh.
Hạnh phúc lập tức đến ngay khi chúng ta không cần nó nữa.
Hạnh phúc không phải là quan niệm, còn quan niệm về hạnh phúc tức chưa có nó.
Hạnh phúc chỉ có trong chính mình, đừng mất công tìm kiếm bên ngoài.
Hạnh phúc không lấy được nhưng lại cho được, vì vậy càng cho đi hạnh phúc càng lớn.
Hạnh phúc đích thực thì không tách rời đau khổ, nên nếu mưu cầu hạnh phúc thì chỉ tìm thấy khổ đau.
Hạnh phúc có sẵn trong tay nhưng vì vươn tay nắm bắt nên vuột mất nó.
Hạnh phúc thật bình thường chứ không phải là cái phi thường.
Hạnh phúc không thể mua vì chẳng ai bán.
Hạnh phúc không thể đo lường vì nó là vô lượng, khi nói hạnh phúc ít hay nhiều tức là chưa có hạnh phúc.
Hạnh phúc không đồng nghĩa với sung sướng, không phản nghĩa với khổ cực, sung sướng hay khổ cực chỉ là hai mặt của sự bất hạnh.
Hạnh phúc nào tạo dựng được thì đều là hư ảo. Hạnh phúc chỉ có thực khi nó là niềm an lạc thoát khỏi mọi sự tác thành.
Trích ghi chép từ Pháp thoại : Hạnh phúc đích thực
Thầy Viên Minh
/svg>