HÃY NHÌN XUỐNG…

*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Được làm người với đầy đủ lục căn
Ngoài kia có người chẳng tròn vẹn sáu căn
Câm, mù, điếc… hoặc không đi lại được.
*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Giữa những người đau bệnh triền miên
Ta mạnh khoẻ và ít bệnh đeo bên
Còn chủ động giúp mình, giúp người khi cần thiết.
*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Có nhà ở, đủ áo mặc, cơm ăn
Đời nhiều người còn rất khó khăn
Mong được như ta mà không được.
*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Có việc làm chân chính để nuôi thân
Có tiền tiêu tối thiểu mỗi khi cần
Có người ước như ta mà chưa được.
*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Có gia đình toàn vẹn đủ mẹ cha…
Có anh chị em, bạn hữu gần xa…
Vui buồn… có người quan tâm chia sẻ.
*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Được sống hoà bình trong một quốc gia
Trọng nghĩa tình, đạo lý Phật gia
Không ủng hộ việc chiến tranh, chém giết…
*Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước
Có duyên lành làm con Phật Thích Ca
Biết tựa nương Tam Bảo để ngộ ra:
Đời bể khổ, phải làm sao thoát khổ…
•••Mỗi buổi sáng ta vẫn còn dậy được
Xung quanh ta người thân vẫn đủ đầy
Là phước lành và hạnh phúc lắm thay
Cám ơn đời đã cho ta nhiều phước đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật???
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
st
/svg>