HIẾU KÍNH CHA MẸ, PHÚC BÁO VÔ LƯỢNG

Lâm Thừa Mỹ là người Phúc Kiến, cha sớm mất từ nhỏ, mẹ anh kiên quyết không tái giá mà một mình nuôi dưỡng anh nên người. Lâm Thừa Mỹ sau khi trưởng thành nghĩ đến công lao trời biển của cha mẹ khó lòng báo đáp, vì thế đêm nào cũng than khóc.
Có một vị thiền sư nói với anh: “Người con có hiếu tưởng nhớ công ơn cha mẹ, đau lòng chẳng có ích gì, mà phải tìm cách báo đáp mới có ích.
Người xưa nói: “hành thiện vu thân hữu ích, tác ác vu thân hữu sầu”. Anh muốn báo đáp công ơn cha mẹ, chỉ cần không sát sinh mà đi phóng sinh, tích lũy âm đức, mới là người con báo ân hiếu đạo chân chính”.
Thừa Mỹ Nghe Xong Cảm Thấy Rất Có Lý, Từ Đó Về Sau Lập Nguyện Không Sát Sinh Mà Phóng Sinh, Làm Những Việc Thiện Cứu Nhân Độ Thế.
Sau đó thọ đến 96 tuổi, con cháu đạt được nhiều thành cựu và công danh rất cao.
– Cổ nhân thường gọi ngày sinh nhật của mình là “ngày mẹ khổ”, người mẹ mang thai chín tháng mười ngày, cơ thể phải chịu biết bao nhiêu khó nhọc, trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho con của mình, khi sinh phải chịu đau đớn, sinh xong lại càng lo lắng nhiều hơn. Có thế nói, phụ nữ sinh một lần như là một lần đến quỷ môn quan, do vậy công ơn của mẹ vô cùng to lớn.
Trong kinh Phật dạy rằng: Công đức có được nhờ hiếu kính cha mẹ cũng lớn như công đức đạt được khi cung kính Phật vậy. Không ít người tiêu tiền vô độ để cầu phúc cầu lộc, hoặc cúng Đông vái Tây để mong cầu vận may, lại không biết mỗi nhà đều có hai vị Phật, hà tất phải khổ công ra ngoài cầu Thần khấn Thánh.
Hiện nay, mọi người mỗi khi đến ngày sinh nhật thì mổ gà, mổ lợn, mổ cá làm tiệc ăn mừng. Điều này đã vi phạm tôn chỉ báo ơn hiếu kính cha mẹ của trời đất, như vậy không những không có công đức gì, ngượi lại hủy hoại và tiêu hao đi phúc báo và may mắn. Do vậy, ngày sinh nhật nên đi phóng sinh hoặc tìm cách cảm ơn công đức của cha mẹ, trời đất sinh thành, hoặc đi làm từ thiện bố thí người nghèo, hoặc in tặng sách thiện, hoặc đọc kinh niệm Phật, như vậy mới là chính đạo.
Cảm ơn cha mẹ
Ơn nghĩa sinh thành
Công lao dưỡng dục
Suốt cuộc đời này, con chẳng dám quên.
???
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Phàm phu NGU SI NGUYỄN VĂN CHINH sưu tầm
Có thể là hình ảnh về 3 người
/svg>