KHÔN LỎI KHÓ BỀN, KHÔN NGOAN KHÓ B.ẠI

KHÔN LỎI KHÓ BỀN, KHÔN NGOAN KHÓ B.ẠI

1. Tán hươu tán vượn thì hay,
Rán sành ra m.ỡ người này đừng chơi

2. H.à t.iện mà ăn cháo hoa
Đồng đường, đồng đậu cũng ra ba đồng

3. Nói thì như mây như gió
Cho thì lựa những vỏ cùng xơ

4. Rán sành ra m.ỡ thì dừng
Chuột ăn không được thì đừng có kh.oe

5. Nói thì như mây như gió
Cho thì nhỏ giọt từng li

6. Muốn ăn gắp bỏ cho người,
Gắp đi gắp lại, lại rơi vào mình

Sống ở đời đừng chỉ biết nghĩ đến mình. Đừng toan tính khôn lỏi vì không ai n.g.ố.c cả. Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy!

/svg>