LỜI PHẬT DẠY

🌻🌻🌻️ LỜI PHẬT DẠY
HÃY DÀNH THỜI GIAN QUÁN CHIẾU MÌNH
THAY VÌ PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC.
🌻️Thay vì đi cầu an giải nghiệp, hãy học cách tu tập để tạo phước cho bản thân.
🌻️Thay vì oán trách ai đó làm mình tổn thương, hãy cảm ơn họ đã giúp mình trả nghiệp.
🌻️T️hay vì tìm cách giúp cho ai đó hết khổ, hãy chỉ cho họ thấy nguồn gốc của đau khổ đến từ đâu.
🌻️Thay vì tìm gì đó để khoả lấp nỗi buồn, hãy nhìn xem nỗi buồn nó đến và đi, sinh và diệt như thế nào.
🌻️Thay vì dành thời gian tìm kiếm sự hoàn hảo, hãy học cách nhìn ra điều hoàn hảo trong sự bất toàn.
🌻️Thay vì dành tâm trí để đi tìm câu trả lời, hãy học cách bỏ xuống những câu hỏi.
🌻️Thay vì mãi chật vật để thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi tư duy và nhận thức của chính mình.
🌻️Thay vì cứ tìm cách chạy trốn những phiền não, hãy học cách bỏ xuống những nguyên nhân đưa đến muộn phiền.
🌻️Thay vì cầu nguyện ai đó ban cho mình an vui, hãy học cách tránh xa các việc làm bất thiện.
🌻️Thay vì cố tìm kiếm một điều nào đó chưa rõ ở tương lai, hãy trọn vẹn với những thứ đang có mặt ngay hiện tại.
🌻️Thay vì ảo tưởng về cảnh giới sau khi chết, hãy học cách sống trong chánh niệm, tỉnh thức ngay bây giờ.
🌻🌻🌻️Kính chúc Quý Đạo hữu an lành và tỉnh thức trong Chánh pháp Như Lai.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!