LỜI PHẬT DẠY

???️ LỜI PHẬT DẠY
HÃY DÀNH THỜI GIAN QUÁN CHIẾU MÌNH
THAY VÌ PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC.
?️Thay vì đi cầu an giải nghiệp, hãy học cách tu tập để tạo phước cho bản thân.
?️Thay vì oán trách ai đó làm mình tổn thương, hãy cảm ơn họ đã giúp mình trả nghiệp.
?️T️hay vì tìm cách giúp cho ai đó hết khổ, hãy chỉ cho họ thấy nguồn gốc của đau khổ đến từ đâu.
?️Thay vì tìm gì đó để khoả lấp nỗi buồn, hãy nhìn xem nỗi buồn nó đến và đi, sinh và diệt như thế nào.
?️Thay vì dành thời gian tìm kiếm sự hoàn hảo, hãy học cách nhìn ra điều hoàn hảo trong sự bất toàn.
?️Thay vì dành tâm trí để đi tìm câu trả lời, hãy học cách bỏ xuống những câu hỏi.
?️Thay vì mãi chật vật để thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi tư duy và nhận thức của chính mình.
?️Thay vì cứ tìm cách chạy trốn những phiền não, hãy học cách bỏ xuống những nguyên nhân đưa đến muộn phiền.
?️Thay vì cầu nguyện ai đó ban cho mình an vui, hãy học cách tránh xa các việc làm bất thiện.
?️Thay vì cố tìm kiếm một điều nào đó chưa rõ ở tương lai, hãy trọn vẹn với những thứ đang có mặt ngay hiện tại.
?️Thay vì ảo tưởng về cảnh giới sau khi chết, hãy học cách sống trong chánh niệm, tỉnh thức ngay bây giờ.
???️Kính chúc Quý Đạo hữu an lành và tỉnh thức trong Chánh pháp Như Lai.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!
/svg>