Luật Vay Trả Là Thế!

Luật Vay Trả Là Thế!
Cho dù bạn có theo tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, bạn vẫn phải trả và nhận những gì mình gây tạo ra, Luật Nhân Quả cũng giống như lửa, hễ chạm tay vào thì mọi người đều bị phỏng như nhau, cho dù có người không tin rằng sờ vào lửa là sẽ phỏng. Thế nên:
– Làm ác hại người mà cầu bình an thì không thể
– Cướp của gian tham mà cầu giàu có thì không thể
– Không cho đi mà đòi nhận lại thì không thể
– Không giúp người mà đòi người giúp thì không thể
– Không yêu thương ai mà đòi người khác yêu thương mình thì không thể
– Sống giả dối mà đòi người khác sống thật với mình thì không thể
– Phá hoại hạnh phúc người khác mà cầu mình được hạnh phúc thì không thể
– Làm việc ác mà muốn người khác làm việc tốt với mình thì không thể
Ở đời có vay có trả một việc nhỏ thôi thiện hay ác bạn vẫn có báo ứng
– Bạn trồng cây cam bạn sẽ có trái cam
– Bạn trồng cây đắng bạn sẽ ăn trái đắng.
– Đừng than, đừng trách, đừng cầu, đừng mong
– Gieo cây ngọt sẽ được ăn quả ngọt.
– Đừng nghĩ rằng không ai biết việc bạn đã làm .
Trước hay sau gì hoặc sớm hay muộn. Bạn có lên trời hay xuống tận đáy biển… Bạn vẫn phải trả nghiệp mình đã tạo ra.
“Cho dù cao vút lưng tời
Cho dù đáy biển trốn thời được đâu!
Cho dù núi thẳm, hang sâu
Không nơi nào thoát quả sầu đã gieo…”
Kinh Pháp Cú
/svg>