NHỊN ĐI CON!

NHỊN ĐI CON!
“Nam mô a di đà Phật”
Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh
chấp,
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây.
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi
đầy,
Của trăm họ sao về tay một chủ.
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ,
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời.
Mình thêm giàu để người khác chơi
vơi,
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế.
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể,
Không thương người, có trí tuệ được
chi.
Uy quyền nào, bằng đạo đức Từ bi,
Bởi tất cả không gì hơn Phước báu.
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu,
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu
mình.
Vàng, bạc, xe, nhà là của phù sinh,
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi.
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái,
Được nụ cười, ôn lại buổi ban sơ.
Thân hồn an vui vẻ với tuổi thơ,
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện.
Nhịn đi con, cho khổ nguy tan biến,
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng
thanh.
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành,
Ngày thoải mái với công danh chính
thuận.
Nhịn đi con, và tâm an trí vững,
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng
không rời.
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi,
Rời cõi tạm có Phật trời tiếp đón !
Ảnh minh họa
Nam mô a di đà Phật
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và khăn trùm đầu
/svg>