NỖI KHỔ CỦA NHIỀU NGƯỜI TRẺ NGÀY NAY: KHÔNG DÁM YÊU, KHÔNG DÁM B.Ệ.NH, KHÔNG DÁM NGHỈ VIỆC

NỖI KHỔ CỦA NHIỀU NGƯỜI TRẺ NGÀY NAY: KHÔNG DÁM YÊU, KHÔNG DÁM B.Ệ.NH, KHÔNG DÁM NGHỈ VIỆC
1/ Bởi vì chưa có sự nghiệp ổn định nên không dám yêu, bởi vì tài khoản tiết kiệm không đủ nhiều nên chẳng dám b.ệ.nh, bởi vì kinh nghiệm bằng không nên tuyệt đối thà chịu t.ủi th.ân cũng không nghỉ việc.
2/ Bởi vì sau l.ưng không có ai dựa vào. Bởi vì nhận thức rõ bản thân đã trưởng thành, bởi vì thấu hiểu cha mẹ đã lớn tuổi, còn đang đứng sau l.ưng chúng ta, nên chúng ta không dám ng.ã xuống, không dám b.ệnh, cũng không bao giờ dám nói sự thật cho họ nghe khi họ gọi điện đến.
3/ Tôi không biết rằng ngh.è.o đ.ói có thể làm hạn chế suy nghĩ của bạn hay không? Bởi lẽ mỗi người đều có ý thức và nghị lực riêng. Nhưng tôi chắc chắn rằng ngh.èo đ.ói có thể hạn chế bước đi của bạn.
4/ Cảm giác an toàn nhất trên thế gian này là tự mình cho mình, đừng hi vọng hay trông chờ vào người khác.
Bất cứ lúc nào cũng nên nhớ, chỉ cần bạn sống thật với chính mình, bạn có đủ niềm tin và nghị lực, bạn dám nghĩ dám làm, ông trời nhất định không b.ỏ r.ơi bạn, mà bạn cũng nhất định trở thành thần may mắn cho chính cuộc đời mình.
Nguồn: Trí thức trẻ
/svg>