NỬA PHÚT LÃNH ĐẠO

Cốt lõi của lãnh đạo là kết nối mọi người, làm cho họ cảm thấy tốt hơn và đảm bảo kết quả tốt. Tuy nhiên, với quá nhiều nhiệm vụ trên vai, các nhà quản lý có rất ít thời gian để phát huy hiệu quả khả năng lãnh đạo. Dưới đây là 6 kỹ năng đơn giản giúp bạn hoàn thiện vị trí lãnh đạo của mình mỗi ngày trong thời gian ngắn.
1. KHUYẾN NGHỊ 30 GIÂY
Động viên của lãnh đạo là chất xúc tác mở ra khả năng của ai đó. Hãy cho nhân viên biết rằng bạn tin tưởng vào họ và xem họ phát triển.
2. 30 GIÂY ĐỂ GIÚP AI ĐÓ “CẢM THẤY MÌNH ĐƯỢC TRÂN TRỌNG”
Nhấn mạnh mối liên hệ giữa vai trò của mỗi nhân viên với sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Khi mọi người cảm thấy được trân trọng, cảm thấy có giá trị, họ sẽ tham gia vào công việc một cách hiệu quả và tích cực hơn.
3. 30 GIÂY ĐỂ NÓI LỜI CẢM ƠN
Lời cảm ơn là động lực tuyệt vời để thúc đẩy tinh thần của bất kỳ ai. Hơn nữa, khi bạn cảm ơn một nhân viên, bạn cho người khác thấy rằng nhân viên đó đang tạo ra sự khác biệt.
4. 30 GIÂY ĐỂ THỂ HIỆN SỰ CHÂN THÀNH
Gốc rễ của sự lãnh đạo vĩ đại luôn là lòng biết ơn chân thành. Để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, không có gì tốt hơn là sự chân thành.
5. 30 GIÂY CẦU NGUYỆN
Hãy dành 30 giây để mơ và cầu nguyện cho bạn, gia đình bạn và mọi người xung quanh bạn.
6. TÌM HIỂU NHÂN VIÊN CỦA BẠN TRONG 30 GIÂY
Cố gắng hiểu họ và giúp họ hiểu rằng bất kể họ là ai, bất kể họ đã từng sai lầm như thế nào, ngay bây giờ, bạn đang giúp họ trở thành nhân viên tốt nhất có thể.
Trong sâu thẳm, mọi người đều muốn trở nên khác biệt. Một nhà lãnh đạo hiểu được nhu cầu được công nhận và cảm nhận được giá trị sẽ là một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng và vị thế đặc biệt trong lòng nhân viên.
Kết quả ấn tượng chỉ sau 30 giây, dễ dàng áp dụng ngay, còn chần chừ gì mà không thử nhỉ!
/svg>