SỐNG BẰNG TÂM TÌNH CỦA LOÀI NÀO

?SỐNG BẰNG TÂM TÌNH CỦA LOÀI NÀO
????????????????
Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi: Không đợi đến chết rồi mới bị đọa, không cần chết rồi mới siêu. Ngay trong đời sống thường nhật, mình sống bằng tâm tình của loài nào thì lúc đó mình đã vô cảnh giới đó trước rồi.
Cả đời cứ ngồi chầu chực, canh me chờ đợi được cái này cái kia từ người khác, đó là sống kiểu Ngạ quỷ.
Cả đời sân si, sẵn sàng gây gỗ, mâu thuẫn xung đột, ai mình cũng ghét, đó là sống kiểu A-tu-la.
Cả đời lầm lũi, sống chui rút khuất lấp, là kiểu sống súc sanh.
Cả đời sống buông xả, yêu thương vị tha, là kiểu sống Chư Thiên.
Cả đời sống thanh tịnh, không hưởng thụ, dốc lòng buông bỏ, đó là kiểu sống Phạm Thiên.
Tại sao nó làm Ngạ quỷ ? Là vì hồi còn sống, nó sống kiểu “vắt chày ra nước“. Chết rồi nó làm loài Ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhiều loại lắm, mà loài phổ biến nhất là quỷ đói. Nó đi vòng vòng. Nó khát nước cả ngàn năm, nhìn thấy nước mà xáp vô thì nước không còn là nước. Có đứa rờ vô thì nước thành lửa. Có đứa vừa chạm tay vô thì nước thành máu… Miễn nó rờ vô là không được uống. Có đứa có cái đầu như trái dừa mà cái cổ cỡ cây kim, lúc nào cũng khát nước.
Có một con Ngạ quỷ sống gần cốc của một vị tỳ kheo đắc thiền. Con Ngạ quỷ này đói quanh năm. Tình cờ vị tỳ kheo ngồi đắc thiền thấy nó. Ông hỏi con Ngạ quỷ: Con có cần giúp gì không?
NQ: Con khát nước quá.
TK: Sông đó suối đó tại sao không uống?
NQ: Con chạm vô thì nó không còn là nước nữa.
TK: Con biết lý do tại sao không?
NQ: Con không biết. Tại sao con sanh vào loài này khổ quá?
Vị Tỳ Kheo chỉ nói vắn tắt: Từ tài sản cho đến tình cảm buông hết sẽ được hết. Cái gì cũng muốn nắm sẽ không được gì hết.
Ngạ quỷ nghe một thời gian, lòng nó từ từ ngấm. Ngấm bằng cách nào? Bây giờ nó biết làm lành, nó khiến, nó làm đủ cách để giúp người .
Đến một ngày, nghiệp của nó nhẹ bớt và bắt đầu có phước. Vị tỳ kheo nói với nó như thế này: Làm Ngạ quỷ khổ thiệt, nhưng so với con người, Ngạ quỷ hơn nhiều lắm con biết không?
Ngạ quỷ hỏi: Hơn chỗ nào thưa Thầy?
Vị tỳ kheo nói: Ngạ quỷ như con chỉ khát nước, còn loài người họ khát đủ thứ… Ngạ quỷ vừa nghe xong là siêu liền.
Không đợi tới lúc chết mới đọa, ngay lúc mang thân người đã đang đọa rồi. Con người khát tình, khát tiền, khát danh lợi, quyền lực… Ngay cả biết đạo rồi vẫn khát, đi hành thiền họ cũng mong đắc cái này cái kia.
Sư Toại Khanh
(Chép lại bài giảng của Sư)
???
/svg>