Sống tỉnh thức !!!

Những câu kinh được chép vào khắp nơi trong cuộc sống, nhưng chỉ những người đủ duyên mới có thể đọc được….
Câu kinh “vô thường” được chép vào những giọt sương mai, vào tia chớp thoáng qua ngang trời.
Chỉ một sát-na, còn đó rồi mất đó.
Mong manh, ngắn ngủi.
Vô thường.
Câu kinh “vô ngã” được chép vào những con sóng bạc đầu đuổi nhau trên mặt biển.
Sóng là nước, nước là sóng, chỉ do một ngày lòng gió bất an mà khác.
Vô ngã.
Câu kinh “vô nhiễm” được chép vào những cơn gió đi khắp thế gian.
Ai nhuộm màu được một cơn gió? Ai làm bẩn được một cơn gió?
Vô nhiễm.
Câu kinh “vô trước” (không vướng bận) được chép vào lòng hư không.
To lớn như mặt trăng mặt trời, đi ngang qua hư không cũng không để lại một dấu vết gì.
Vô trước, không vướng mắc.
Và vạt nắng ngoài hiên chứa trong lòng câu kinh “sắc không”.
Vệt nắng có hình dạng, có thể hong khô được đôi tay, nhưng không ai có thể cầm giữ được.
Có và không
Rồi ai cũng sẽ có một ngày, đủ tĩnh lặng để đọc được những “câu kinh vô tự” như vậy, rồi từ hôm ấy, cuộc sống bắt đầu đổi thay mãi…
Vô Thường
/svg>