SƯ PHỤ ƠI !!!

SƯ PHỤ ƠI !!!

Con muốn ngày mai thức dậy rồi

Trần gian con trả hết nợ đời

Khoác áo Ca sa và cạo tóc Theo Thầy về phía ánh mặt trời.

Con muốn tim mình lớn thêm hơn

Để con yêu được khắp giang sơn

Không còn yêu những điều riêng nhỏ

Mà giống tim Thầy tựa Thái Sơn.

Con muốn chân mình bước đi xa

Về nơi thiếu vắng Đạo Phật Đà

Cũng như chân Thầy không ngại bước

Đem điều Chánh Pháp toả lan xa.

Thơ Huynh Đệ (Nguồn: CTN PTPQ Đài Loan)

/svg>