Thật kỳ lạ!

Bạn chính là người hiểu rõ bản thân mình nhất, hơn tất thảy một ai khác, nhưng lại dễ dàng bị sụp đổ bởi lời nói bâng quơ của một người thậm chí còn chưa từng một giây nào sống cho cuộc đời của bạn.
Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình, đó mới là thứ duy nhất có thể tác động đến cuộc đời của bạn.
?Thế giới trong bạn – Sống mà không tự biết mình là đau khổ: Tự biết mình bằng cách nào và tự nhận thức như thế nào là sâu sắc? Câu trả lời sẽ được lật mở chậm rãi qua 80 bài đối thoại trong cuốn sách “Thế giới trong bạn”. Theo Krishnamurti, sự hiểu biết trọn vẹn về chính mình bắt đầu từ việc xem xét triệt để các suy nghĩ và cảm xúc, vượt lên trên kiến thức, không so sánh, không phán xét, không lệ thuộc vào người khác và nhất là không tuân theo bất cứ khuôn mẫu nào…
Nguồn: First News Trí Việt
/svg>