Thế Nào là Người Lãnh Đạo Giỏi – Đặng Lê Nguyên Vũ…

– Người LÃNH ĐẠO Giỏi là người chỉ cần Nói một câu mà Nhân viên cấp dưới nó hiểu thành một Hệ thống, chứ không phải người Lãnh Đạo là lúc nào cũng đầu tắt mặt tối để Can dự hết chỗ này đến chỗ kia.

Muốn làm được điều đó thì Công ty phải có Tầm nhìn, có sách lược rõ ràng, cụ thể và đặc biệt phải có một Hệ thống thực thi hiệu quả.

– Như vậy người Lãnh đạo mới có thể Tập Trung vào đúng vai trò của họ được, kẻo không khéo lại trở thành Người Quản Lý!

/svg>