Thi kệ cuộc đời đức Phật Thích Ca .

(Từ Đản sanh đến Thành đạo)

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Đản sanh thành đạo nêu ra mấy lời 

Mừng Đức Phật ra đời cứu khổ

Ngày hân hoan khắp chỗ, khắp nơi

Chúng sanh ca tụng hết lời

Đón mừng Thái tử muôn nơi reo hò

Chim ríu rít líu lo ca hót

Trỗi nhạc trời thánh thoát biết bao

Sáng nay hớn hở làm sao

Muôn lòng như một đón chào Hoàng nhi

Trung Ấn Độ, Ca Tỳ La Vệ

Một Hoàng nam giáng thế độ sanh

Vốn giòng Hoàng tộc tinh anh

Xuất thân quyền quý nêu danh muôn đời

Lâm Tỳ Ni rạng ngời sáng tỏ

Đóa Ưu-đàm trước ngõ đón chào

Hoàng Hậu vừa mới bước vào

Hân hoan với vịn thai bào hiện ra

Bước bảy bước, liên hoa chớm đỡ

Tay chỉ trời miệng nở Phật ngôn

Chúng sanh “Duy ngã độc tôn,

Thiên thượng thiên hạ” hùng hồn diệu âm

Thập pháp giới thậm thâm ba cõi

Ai khéo tu, khéo hỏi dễ thành

Chánh tà, vui khổ phân rành

Hữu duyên hữu phước hãy nhanh tu trì

Kể từ đó đến khi chứng đạo

Biết bao điều phúc tạo cho Ngài

Học hành, kinh sử, thi tài

Thầy hay bạn tốt trong ngoài dạy khuyên

Bao năm tháng văn chuyên võ luyện

Đã đến kỳ tính chuyện lứa đôi

Da Du công chúa hoa khôi

Con vua Thiện Giác đến hồi kết duyên

Thi tuyển chọn lập miền gia thất

Sanh một con trông thật như Ngài

Nghĩa tình nghĩ tưởng khó phai

Nào ngờ một tối chia hai bến bờ

Từ kiếp trước đến giờ vẫn thế

Nguyện chung cùng hưng phế có nhau

Dẫu sanh trong cõi khổ đau

Một lòng mãi giữ giồi trau pháp lành

Tuy ở cõi đua tranh nhiều nỗi

Nhưng đời Ngài nhàn rỗi vui chơi

Đêm ngày chỉ ở những nơi

Cung vàng điện ngọc hưởng đời vinh hoa

Vua cho dựng các tòa dinh thự

Hợp những mùa Ngài ngự bên trong

Nóng hàn mưa lạnh thu đông

Mùa nào cũng hợp còn mong thêm gì

Nhưng Thái tử quyết đi thăm viếng

Xem dân sinh biểu hiện thế nào

Cổng thành bốn cửa đón chào

Nơi nào cũng thấy đồng bào tiếp nghinh

Mãi cứ tưởng dân tình hạnh phúc

Có ngờ đâu trong lúc đoàn đi

Hạ điền ngày lễ mấy khi

Thấy dân lam lũ bước đi không đành

Kẻ thế yếu tranh giành chạy trốn

Loài mạnh hơn tìm chốn tựa nương

Tương tàn, tương sát, tang thương

Mỗi loài, mỗi kiểu tìm đường thoát  thân   

Ra cửa Đông đến gần ông lão

Lưng đã còng lảo đảo bước đi

Mắt mờ tai điếc còn chi

Ngập ngừng từng bước bởi vì già nua

 

Đến cửa Nam trong mùa lễ hội

Người bịnh nằm trong tối khóc than

Thân đau rên xiết kêu van

Nằm trên bãi cỏ gian nan khôn cùng

Đến cửa Tây trong vùng nắng chói

Có một người lở lói chết lăn

Ruồi lằng chim chóc hung hăng

Giành nhau từng miếng thịt văng tứ bề

 

Đến cửa Bắc nhìn về phương ấy

Gặp Sa-môn hướng đấy bước ra

Nghiêm trang hiện tướng xa xa

Thong dong tự tại như là Thánh nhân

Thái tử thấy đôi phần cảm mến

Thúc dục Ngài vội đến hỏi chào

Thưa rằng Thầy sống thế nào

Mà sao trông thấy thanh cao an nhàn

Thầy mới bảo trên đàng tu học

Không có gì đeo bọc buộc ràng

Tâm không dính mắc trần gian

Não phiền dứt bỏ chẳng màng lợi danh

 

Lời giải đáp đã thành chơn lý

Khiến cho Ngài quyết chí xuất trần

Thưa trình vua đã bao lần

Mỗi lần vua bảo con cần nghĩ suy

 

Thái tử bèn đến quỳ xin chỉ

Trình bốn điều đã nghĩ từ lâu

Nếu cha giải rõ từng câu

Thỏa lòng con trẻ dám đâu hỏi đòi

  

Vua thương bảo nói coi cũng được

Miễn sao con chẳng vượt gia môn

Ăn ngon ngủ kỹ lớn khôn

Ngôi vua thừa kế tử tôn nối dòng

 

Bốn điều ấy cầu mong cha giải

Mãi trẻ trung không phải già đau

Sống hoài chẳng chết, bên nhau

Mọi người hết khổ trước sau sum vầy

 

Vua Tịnh Phạn biết đây là việc

Khó giải trình hơn thiệt phân minh

Ngài đành mượn kế hoãn binh

Nhưng lòng lo sợ con mình bỏ đi

 

Nhớ lai lời tiên tri thuở trước

Khiến lòng Ngài từng bước nát tan

Nhìn trời nhìn đất thở than

Con tôi Tất Đạt chẳng màng ngôi vua

 

Thấy cuộc đời hơn thua nhiều nỗi 

Nên ngai vàng cũng chối khăng khăng

Dẫu rằng lắm cảnh cản ngăn

Nhưng lòng thệ nguyện càng tăng thêm nhiều

 

Đến đêm tối, cung triều vừa ngủ

Thái tử cùng tớ – chủ ra đi

Bước chân xa mãi đến khi

Trời vừa hừng sáng cách ly với đời

 

Mười chín tuổi vào nơi rừng núi

Ngồi một mình bên suối tọa thiền

Ngay đêm khổ hạnh liên miên

Nhịn ăn nhịn uống da liền dính xương

 

Mãi cứ phải tìm đường học đạo

Hơn sáu năm hạt gạo nuôi thân

Chỉ còn da bọc xương gân

Đến khi ngất xỉu ngả thân ngoài rừng

 Su-già-ta cúng dàng bát sữa

Tất Đạt Đa mới ngửa mặt lên

Tưởng rằng mình đã bỏ quên

Lời thề chứng đạo đáp đền ơn sâu

 

Khi tỉnh lại thoạt đầu Ngài nghĩ        

Tắm gội cho tâm trí thảnh thơi

Rồi Ngài mới thấy cuộc đời

Giữ thân phương tiện làm nơi tu hành

 

Tâm đã quyết lòng thành đã định

Gốc Bồ-đề tọa tĩnh dần dần

Tập trung tâm trí định thần

Dứt trừ phiền não lòng trần sạch trong

 

Dù thịt nát cũng không đứng dậy

Đạo chưa thành ngồi đấy suốt đời

Nguyện lành tỏa rạng khắp nơi

Ma vương quỷ dữ đồng thời lo âu

 

Loài quỷ nhỏ ưu sầu chạy trốn

Quỷ lớn khôn khốn đốn muôn nơi

Vội vàng kêu thét vang trời

Mau mau tìm cách thỉnh mời phá khuyên

Giặc phiền não triền miên nhiều kiếp

Ở trong tâm liên tiếp hiện ra

Tham sân nghiệp chướng sâu xa

Mạn nghi, ác kiến, Thiên ma ba tuần

 

Ngày bốn chín tâm thuần điều phục

Cả trong ngoài lòng dục chẳng còn

Như như bất động sắt son

Hốt nhiên đại ngộ vuông tròn tâm không

 

Túc Mệnh Minh thoát vòng sanh tử

Qua canh hai lành dữ rõ thông

Nhiều đời quá khứ mênh mông

Suốt trong Tam giới có không của mình 

 

Thiên Nhãn Minh quá trình thấy biết

Đến nửa đêm quán triệt nguyên nhân

Tử sanh, sanh tử bao lần

Hình thành vũ trụ tham sân nhiều đời

   

Lậu Tận Minh biết nơi khổ diệt 

Vào canh tư thấu triệt đến đi

Cội nguồn đau khổ ai bi

Luân hồi đoạn tận còn chi ưu phiền

 

Đến lúc này tâm thiền bất động

Đạo đã thành vang vọng muôn phương

Từ bi trí tuệ tỏa hương

Chơn như hiển hiện dứt đường tử sanh

 

Ma ba cõi lòng thành kính lễ 

Đức Thế Tôn nhân thể chỉ bày

Phật ma, ma Phật xưa nay

Cũng đều do bởi tâm này mà ra

 

Lời Phật dạy quả là thiện xảo

Độ chúng sanh dạy bảo Phật ngôn

Mâu Ni danh hiệu Thế Tôn

hích Ca dòng dõi gia môn sáng ngời

 

Theo gương Phật mở khơi tâm trí

Nguyện một lòng nối chí tu hành

Truyền trao giáo điển tịnh thanh

Hoằng dương Chánh pháp chí thành tiến tu

 

Tâm đã quyết công phu hạ thủ

Lòng dặn lòng tự nhủ lấy mình

Đã vào trong cõi tử sinh

Khó mà thoát khỏi thất tình sử sai

 

Học pháp Phật ly khai lục dục

Nương thuyền từ hun đúc tâm can

Dẫu cho trong cõi trần gian

Khổ vui lắm nỗi lòng càng kính tin

 

Như cặp mắt để nhìn để thấy

Muôn sắc màu từ đấy mà ra

Trắng, vàng, xanh, đỏ, … gần xa

Theo tâm phân biệt hóa ra dữ hiền

 

Tu theo Phật an nhiên tự tại

Dẫu thế nào tâm mãi thảnh thơi

Tùy duyên tùy lúc tùy nơi

Thực hành lời Phật đời đời an vui.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

THI KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

(Từ Thành đạo đến nhập Niết bàn)

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Niết-bàn Thành đạo viết ra mấy dòng

Tăng ni, Phật tử một lòng

Thành tâm trì tụng đạo phong sáng ngời

 

Theo truyền thống ba đời chư Phật

Thành đạo rồi nhập thất ba tuần

Chư thiên thỉnh chuyển Pháp luân

Chúng sanh mê muội thấm nhuần lời kinh

 

Mãi chịu khổ tắm mình trong cảnh

Kiếp luân hồi khó tránh sáu đường

Cầu xin Đức Phật xót thương

Độ cho muôn chúng về nương pháp mầu

 

Phật tiếp nhận lời cầu bái thỉnh

 Bởi chúng sanh Phật tính sẵn dành

 Hoa sen mọc ở bùn tanh

Nhưng gương vẫn tỏa hương lành khắp nơi

  

Ngài quyết định vào đời hóa độ

Điểm từng nơi từng chỗ quán duyên

Xem đâu cảm hóa trước tiên

Căn cơ thứ lớp hoằng truyền pháp âm

 

Bèn lần lượt quang lâm tế độ

Tùy thời cơ giác ngộ nhơn thiên

Nhớ xưa hẹn với bạn hiền

Đến nơi Lộc Uyển lời thiền đổi trao

 

Năm người bạn không sao chấp nhận

Cứ tưởng rằng Phật vẫn thuở nào

Nhưng lòng thì lại nao nao

Tựa mùa xuân tới biết bao rộn ràng

 

Thấy Đức Phật trên đàng đi đến

Vẻ uy nghi quý mến hiện ra

Với lòng hoài niệm thiết tha

Nên ai cũng muốn từ xa đón chào

 

Phật thanh thản bước vào thăm hỏi

Các bạn hiền mừng nói đón mời

Chẳng hay trong lúc đổi dời

Tu hành lãnh hội có lời gì hay ?

 

Phật nhân đó hiển bày đạo cả

Thời gian qua Ngài đã chứng thành

 Pháp thân bất diệt bất sanh

 Hoát nhiên đại ngộ tịnh thanh tâm mình

 

Kể từ ấy vô minh đoạn sạch

Ánh đạo vàng dứt mạch tử sanh

Đến đi trong cõi phân tranh

An nhiên tự tại viên thành quả tu

 

Năm người bạn công phu thuở trước

Đảnh lễ Ngài thỉnh rước lên tòa

Thuyết Kinh giảng Pháp khai hoa

Cho đời thanh thoát chan hòa nhân sinh

 

Tứ Diệu Đế bài Kinh Phật nói

Lần đầu tiên chiếu rọi tâm can

Những gì trước đã cưu mang

Nay đà bừng ngộ nhẹ nhàng thảnh thơi

 

A-la-hán là nơi chứng đạt

Kiều Trần Như cùng các bạn tu

Bạc Đề, Ác Bệ châu du

Ma Ha, Thập Lực công phu trọn thành

 

Nhóm Da Xá Ngài dành ba tháng

 Năm lăm người nghe giảng Phật Kinh     

Sáu mươi đệ tử hết mình

Dân cư đạo chúng tận tình hoằng dương

 

Rời Lộc Uyển lên đường độ thế

Gặp Phạm Sư cúng tế thần linh

Tôn thờ thần lửa quên mình 

Phật liền thuyết giảng lời Kinh nhiệm mầu

 

Ngài Ca Diếp hồi đầu theo Phật

Với môn đồ nghiêm mật tu hành

Thanh-văn quả chứng đạt thành

Một lòng cùng Phật pháp lành truyền ban

 

Nhớ lời hẹn son vàng thuở trước

Ma Kiệt Đà rảo bước đến thăm

Vua Tần, xa vắng bao năm

Nay nghe Phật giảng tiếng tăm vang lừng

 

Bèn xây dựng chín từng bệ thất

Nơi Trúc Lâm thỉnh Phật cùng Tăng

Hóa duyên dạy đạo khuyên răn

Chúng sanh hướng thiện chướng ngăn chẳng còn

 

Vua Tịnh Phạn mỏi mòn trông đợi

Nghe tin con, chới với trong lòng

Chín lần sứ giả đón trông

Người đi, đi mãi chẳng mong quay về

 

Lòng vua đã não nề chán nãn

Mãi nhớ thương khô cạn tim gan

Tâm hồn như thể vỡ tan

Nào ai có thể sớt san nỗi niềm

 

Bèn thiết triều bàn tìm kế sách

Hội quần thần hiến cách thỉnh mời

Ưu Đà Di đã tỏ lời

Xin đi thỉnh Phật về nơi Ca-Tỳ

 

Phật nhận thấy cần đi thăm viếng

Gặp vua cha thân quyến một lần

Ca Tỳ La Vệ đến gần

Muôn dân đón rước quần thần cung nghinh

 

Trọn tuần lễ trong tình gia tộc

Biết bao người đến học với Ngài

Xuất gia nối bước hiền tài

Nan Đà, A Nậu … chung vai tu hành

 

La Hầu La chí thành theo Phật

Bảy tuổi đầu đã cất bước đi

uất gia học đạo hành trì

Tinh cần kỷ luật Sa di đứng đầu

 

Đến Xá Vệ nơi đâu cũng đón

Kiều Tất La ngợp choáng bóng người

Ba Tư Nặc thật vui tươi

Đại thần Tu Đạt mừng cười đón đưa

 

Thỉnh Phật ngự say sưa hầu chuyện

Xây Kỳ Viên cung hiến cho Ngài

Lót vàng mua đất dựng đài

Giảng Kinh nghe pháp trong ngoài thiết tha

 

Được tin báo vua cha đau nặng

Phật vội liền đi thẳng về thăm

Thấy con, Tịnh Phạn đăm đăm

Nhìn xem lần cuối giường nằm gọi tên

 

Trên giường bệnh ngồi bên Phật thuyết

Lẽ vô thường sanh diệt có không

Đến ngày thân hoại mạng vong

Nếu không tu tập khó mong thoát nàn

 

Vua Tịnh Phạn nhẹ nhàng tâm trí

Lòng an nhiên hoan hỷ rõ thông

Tâm hồn thư thái thong dong

Tín thành niệm Phật thấy dòng tử sanh

 

Kiều Đàm Di hoàn thành tang chế

Cùng Da Du nguyện thệ xuất gia

Vượt vòng nữ giới can qua

Phát tâm theo Phật vào nhà Như Lai

 

Cứ như thế ai – ai cũng thấy

Đệ tử Ngài ai nấy tinh cần

Tăng ni tứ chúng trọn phần

Truyền trao giáo pháp sáng ngần thế gian

 

Xá Lợi Phất trên đàng tìm đạo

Cùng Mục Liên kiến tạo lời thề

Theo ngài Mã Thắng hướng về

Nghe lời Phật thuyết bến mê xa rời

 

Xá Lợi Phất sáng ngời trí tuệ

Mục Kiền Liên nhất thế thần thông

Hai Ngài được Phật tấn phong

Đệ nhất đệ nhị trong dòng Phật môn

 

Dùng lời nói ôn tồn hòa nhã

Tùy căn cơ hỷ xả độ tha

Dẫu quyến thuộc hay phương xa

Phật luôn hoan hỷ độ qua bến bờ

 

Gặp cô gái giả vờ độn bụng

Vu oan Ngài trước chúng đạo tràng

Đến đi ăn mặc hở hang

Nghe lời ngoại đạo lập đàn hành hung

 

Chàng Vô Não lại tung đòn bẩy

Quyết giết Ngài để lấy ngón tay

Đề Bà em họ xưa nay

Âm mưu lăn đá voi say hại Ngài

 

Dầu Vô Não hay ai đi nữa

Chẳng khác gì đem sửa đổ vào

Bồi thêm uy lực biết bao

Giúp cho Đức Phật càng cao pháp mầu

 

Từ chống đối quay đầu quy phục

Bầy voi say cùng lúc ăn năn

Đề Bà, Vô Não hung hăng

 Phật đều thọ ký siêu thăng một đời

 

Vua Xà Thế nghe lời hóa độ

Về đường ngay tránh chỗ ác tà

Còn như đối với Nan Đà

Tâm nhiều luyến ái xuất gia chưa đành

 

Phật bèn dụng tâm thành hóa hiện

Đưa Nan Đà phương tiện xuống lên

Cõi trời thanh thoát kề bên

Còn nơi Địa ngục khóc rên khổ sầu

 

Với A Nan kêu cầu, mắc nạn

Ma Đăng Già, Phật giảng Lăng Nghiêm

Gạn tâm dứt sạch nỗi niềm

Chớ nên giong ruổi nhiễm tiêm cảnh đời

 

Nói sao hết bao lời Phật dạy

Tùy căn duyên hết thảy độ sanh

Như Thầy thuốc chữa bệnh lành

Phương tiện giáo hóa thoát sanh liên đài

 

Tánh bình đẳng ai ai cũng biết

Khi đạo thành Ngài quyết thực hành

Cùng bao lời dạy lưu danh

Người xưa chép lại trở thành Phật ngôn

 

Trong dòng máu không môn giai cấp

Dầu ở đâu chẳng thấp chẳng cao

Sống đời dẫu có làm sao

Nước mắt vẫn mặn khác nào biển sâu

 

Như Phật tánh ở đâu cũng vậy

Dẫu giác mê tánh ấy chẳng lay

Như như bất động xưa nay 

Bản năng thành Phật nào thay đổi gì

 

Trên bước đường ra đi giáo hóa

Độ một người vốn gã gánh phân

Ưu Ba Ly luôn tinh cần

Hành trì giới luật có phần trội hơn

 

Ba Tư Nặc giận hờn chán nản

Bạch Thế Tôn thâu hạng người này

Bần hàn sống với kẻ hay

Vàng thau lẫn lộn biết ngày nào phân

 

Phật dạy bảo chẳng cần giai cấp

Biết phát tâm dẫu thấp cũng cao

Xuất gia tu chứng làm sao

Ở bùn sen mọc vẫn ngào ngạt hương

 

Không giai cấp trên đường tu học

Dù sanh ra dáng vóc thế nào

Việc làm người ấy ra sao

Cũng không phân biệt thấp cao sở cầu

 

Ngài hoan hỷ ngồi xâu kim chỉ

Giúp kẻ mù mở trí khai tâm

Độ người quyền quý mê lầm

Với tâm bình đẳng còn tầm đâu xa

 

Lòng hóa độ vị tha đã tỏ

Kinh Niết-bàn ghi rõ bao lời

Tán dương Đức Phật ba đời

Lòng không phân biệt đâu nơi giàu nghèo

 

Dù có phải lên đèo xuống biển

Hay đến đâu tâm thiện vẫn dành

Thuần Đà dâng cúng tâm thành

Tần Bà hộ Phật lưu danh muôn đời

 

Chia giáo điển năm thời thuyết pháp

Kinh Hoa Nghiêm giải đáp tánh chân

Cao siêu thật chất Thánh nhân

Nhiệm mầu rốt ráo khó phân khó bàn

 

Dù thấp bé hay hàng vương giả

Vào cửa thiền thật giả phân minh

Đức Thích Ca – chỉ một mình

Khổ công tu chứng độ sinh thoát nàn

 

Dùng thí dụ giải bàn chơn lý

Kinh A Hàm giảng chỉ rõ ràng 

Tam thừa Tứ quả khinh an

Phát tâm tu học dự hàng Thanh-văn

 

Kinh Phương Đẳng dạy răn phương pháp

Độ chúng sanh báo đáp thâm ân

Giác tha giáo hóa bao lần

Giác hạnh viên mãn Pháp thân diệu vời                      

 

Kinh Bát Nhã nghìn lời trùng điệp

Phật chỉ bày trong kiếp tử sanh

Chơn không diệu hữu phân rành

Thật tướng vô tướng tác thành thuyết minh

 

Cứ như thế tiến trình hóa độ

Thời thứ năm đến chỗ tận cùng

Pháp Hoa tông chỉ nên dùng

Niết-bàn Phật giảng cũng chung ý này

 

“Phật tri kiến” lâu nay “khai thị”

Chúng sanh nào đủ trí đủ duyên

Tương lai thành Phật lưu truyền

Thừa hành pháp sự ý thiền ẩn trao

 

Sự giáo hóa làm sao kể xiết 

Bốn chín năm mãi miết độ đời

Chúng sanh thọ pháp muôn nơi

Ta-bà khắp cõi nhớ lời Phật khuyên

 

Tám mươi tuổi nhân duyên tròn chẵn

Phật tỏ lời báo nhắn ngày đi

Vô thường biến đổi đến khi

Niết-bàn tịch diệt còn chi ưu phiền

 

Nghe tin Phật an nhiên thị tịch

Rừng Ta La tĩnh mịch tiễn đưa

Xứ Câu Ly trời chuyển mưa

Tiếng Kinh vang dội dần thưa, thưa dần

 

Kinh Di Giáo bao lần chỉ dạy

Phú chúc lời tận đáy lòng Ngài

Dặn dò tứ chúng chớ sai

Nhớ lời Phật thuyết chung vai hoằng truyền

 

Khi giáo hóa “tùy duyên bất biến”

Sống ở đời hành thiện tu thân

Thắp lên đuốc tuệ sáng ngần

Soi đường bước tới tinh cần độ sanh

 

Sự giải thoát tinh anh đã rõ

Do tâm mình nào có ở đâu

Nhắc đi nhắc lại từng câu

Tâm tâm niệm niệm Pháp mầu tiến tu

 

Đệ tử Phật công phu hạ thủ

Dứt não phiền ấp ủ trong lòng 

Tử sanh lão bệnh có không

“Thường lạc ngã tịnh” thoát vòng khổ đau

 

Lời Phật dạy đượm màu giải thoát

Tùy căn cơ tỏa ngát hương lành

Nhân duyên liễu ngộ chậm nhanh

Phát tâm tu học đạo thành chẳng sai

 

Lược sử Phật như bài Kinh tụng

Gương sáng ngời tứ chúng cần nương

Một đời hoằng hóa vì thương

Chúng sanh đau khổ trăm đường đọa sa

 

Là Phật tử chúng ta nên biết

Lắng lòng nghe tha thiết Chơn Kinh

Suốt đời học hỏi giải trình

Ngộ lời Phật dạy, đạo tình thẩm sâu

 

Cần truyền bá đâu đâu cũng hiểu

 Nghe lời Kinh giảm thiểu não phiền

Đoạn lìa sầu khổ triền miên

Theo lời Phật dạy thoát miền trầm luân

 

Nguyện trì tụng thấm nhuần lời dạy

Đem thân tâm hết thảy chí thành

Nghĩ suy lời Phật thực hành

Dựng xây nếp sống an lành từ đây.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

/svg>