TRÍ TUỆ CỔ NHÂN…!!!

Cổ nhân từng dạy:
– Con người hơn nhau ở NGỘ , quý ở THIỆN và cao ở NHẪN
– Con người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng.
– Con người cao ở “nhẫn”. Trong mọi việc đều có thể “nhẫn” thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao.
– Con người quý ở “thiện”. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý.
– Con người hơn người khác ở chỗ “ngộ”. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất, hơn người.
Đời người, “công danh lợi lộc” chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, duy chỉ có “tiếng thơm” là lưu truyền mãi ngàn năm.
– Người mà “hạ thấp người khác để nâng mình lên” hay “nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác” thì đều chỉ là tiểu nhân , không được người đời tôn trọng.
– Người mà khiêm tốn , cung kính, “nâng người hạ mình” mới là điều mà người quân tử hướng tới.
– Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức.
Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính , đối với người ác , người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng, đối với người tài thì phải khiêm tốn , đối với người hèn yếu thì phải khoan dung , giúp đỡ….!!!
/svg>