TU LÀ BƠI NGƯỢC DÒNG ĐỜI NHƯNG THUẬN DÒNG PHÁP

TU LÀ BƠI NGƯỢC DÒNG ĐỜI NHƯNG THUẬN DÒNG PHÁP
Tu là bơi ngược dòng đời nhưng lại thuận theo dòng pháp. Dòng pháp là nguyên lý chân thực của vạn pháp, còn dòng đời là những quy ước chủ quan của con người. Dòng đời tối đa lắm là thiện là phước thôi chứ không thể giác ngộ giải thoát được, cho nên phải sống thuận theo dòng pháp nữa mới thoát khỏi phiền não trầm luân. Cái khó của người tu chính là sống trong đời, phải tùy theo hoàn cảnh duyên báo của mình (tùy duyên), mà vẫn sống đúng theo nguyên lý của vạn pháp (thuận pháp).
Tất nhiên một người đã thấy ra đạo lý thì sẽ không sống theo quan niệm sai lầm của những người buông lung phóng dật, tuy nhiên con vẫn phải tôn trọng duyên nghiệp của họ vì họ còn phải chịu lặn hụp trong dòng đời để một ngày kia bừng tỉnh rồi cũng thấy ra. Cái sai của người biết đạo là thường muốn thuyết phục người khác theo đạo một cách quá nhiệt tình khiến cho không ít người chưa hợp căn cơ hay chưa đủ duyên pháp có phản ứng đối nghịch. Con nên tùy người mà chia sẻ thì tốt hơn. Nên thông cảm với những người chưa thấy ra chánh pháp. Người trí biết hòa với dòng đời nhưng chỉ đồng với dòng pháp mà thôi, đó chính là “Phật pháp bất ly thế gian giác” vậy.
Hòa Thượng Viên Minh
/svg>